Nedir?

Evlilik terapisi;değişim ve gelişimi sağlamak adına,aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı psikoterapinin bir dalıdır.

 

EVLİLİK TERAPİSİNE KİMLER KATILABİLİR?

İlişkilerinin farklı evrelerinde olan çiftler katılabilir;evlenecek olan çiftler,evliliğin başında olan çiftler,küçük çocuklara sahip olan çiftler,ergenlik çağında çocuklara sahip olan çiftler,ileri yaştaki çiftler katılabilir.

 

EVLİLİK TERAPİSİNİN AMAÇLARI

Ülkemizde evlilik terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir.Bireyler sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilicek değişime ihtiyaç duymaktadırlar.Terapistler,aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım eder.Her bir üyenin sıkıntısı aile içi sisteminde değerlendirilir.Aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanması önemlidir.Hem aile içi ilişkilerinin düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

 

EVLİLİK TERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

►Evlilik terapisti danışanlara karşı nötr ve taraf olmayan bir tutum sergiler

►Evlilik terapisti çiftlerin birbirlerini duymaya yardımcı olmaya çalışır

►Evlilik terapisinde ilişki problemlerinin nasıl ortaya çıktığı ve değişikliğim nasıl mümkün kılınabileceği temalar üzerinde durulur.

►Evlilik terapisinde eşlerin aralarında probleminin ne olduğunu açığa çıkarılmasından sonra daha büyük farkındalıkla ve kararlılıkla karar almalarını sağlayacak ortam oluşturulmaya çalışılır.

 

EŞLERDEN BİRİ TERAPİYE KATILMAK İSTEMEZSE;

►Eşlerden biri tek başına süreci başlatabilir

►Terapi süresince diğer eşin evlilik terapisine yönelik olumlu tutum kazanması için neler yapılabileceği üzerine konuşulur

►Eşe herhangi bir yükümlülük olmadan sadece denemek için gelebileceği söylenir

►Evlilik terapisine gelmek istemeyen bireylerde endişelerini dile getirmeye başladıkça terapide kendilerini daha güvende hissederler

 

EVLİLİK TERAPİSİNİ NELER ZORLAŞTIRIR?

►Sır saklamak terapi sürecinde

►Terapiye gelme konusunda isteksiz eşe ısrarcı bir tutumla terapi desteği almaya zorlama

►Gelmeyen eşi terapiye ikna etmek için terapiyle ilgili gerçekçi olmayan fikirler öne sürerek yüksek beklentiler oluşturulabilir

►Sadece diğer eşin değişmesi gerektiğine inanmak

►Eşlerin farklı amaçlarla gelmeleri

►Güvenmemek

►Terapi sürecinde karalaştırılanları yerine getirmemek

►Boşanma sürecinde yardım talep ederek çok geç kalmak