Nedir?

Çocukluk ve hemen arkasından gelen ergenlik,değişimlerinen çeşitli ve en hızlı yaşandığı dönemler olduğu için önem taşır.Yaşa paralel olarak anlamlı değişimler gösteren bilişsel,duygusal ,fiziksel,davranışsal ve sosyal süreçler zaman zaman göz ardı edilebilir.Bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için çocuk ve ergenin değişimleri hakkında bilgi sahibi olmak hem ortaya çıkabilecek bir sorunun farkına varmayı hem de sorunun çözümü konusunda doğru adım atabilmeyi beraberinde getirebilecektir.

 

ÇOCUK-ERGEN PSİKOTERAPİSTİNE GÖTÜREBİLECEK NEDENLER

►Okula gitmeyi istememe sürekli geç kalma

►Sosyal ilişkilerde yetersizlik

►Derslerde fak edilebilir düzeyde gerileme

►Daha önce zevk alınan etkinliklere karşı isteksizlik

►Konuşma ve tuvalet terbiyesinde gecikme

►Öğrenme güçlükleri

►Aşırı sinirlilik agresif davranışlar sergileme

►Kendini iyi hissetmeme fiziksel rahatsızlıklarda artış

►Alkol uyuşturucu vb madde bağımlılıkları belirtileri

►Cinsel kimlik karmaşası

►Yeme bozuklukları

►Uyku problemleri

ÇOCUK-ERGEN PSİOTERAPİSİNE AMAÇLANAN FAYDALAR NELERDİR?

►Psikolojik rahatsızlıklarının belirtileri azaltılabilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir

►Çocuklara ve ailelere stresle duygusal ve davranışsal problemlere başa çıkma konusunda yardımcı olunur

►Çocukların ve gençlerin problem çözebilme ve başkalrından yardımalabilme becerileri gelişir

►Çocuğun kendine güveni artar

►Çocukpsikoterapisi travmaya sürükleyen olayların durdurulması ve travmaların neden olduğu yaralanmalarının izlerinin yetişkinliğe taşınmamasını hedefler.

 

ÇOCUK-ERGEN PSİKOTERAPİTİNDE NASIL YOL İZLENİR

Genel olarak çocuklarla yürütülen çalışmalarda ilk görüşme ebeveynlerle yürütülür.Ergenlerle yapılan çalışmalarda ise ilk görüşmede ergen danışan ebeveynleri ile birlikte görülür.Hem çocuk ya da kendisinden hem de ailesinden sorunun tanımına dair bilgiler ve gelişimsel bir tarihçe alınır.İlerleyen görüşmelerde gerekli görülmesi halinde değerlendirme amaçlı bazı testler uygulanabilir.Çalışmaların yürütülme şekli konuya,çocuğun ve ergenin yaşına ve içinde bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterebilir.Bu sebeple bazı görüşmeler yalnız çocuk veya ergenle bazıları sadece aileyle bazıları ise tüm aile bireyleri görebilecek şekilde düzenlenir.

 

İLK SEANSA NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Kimi aileler ilk seansa gelmeden önce hiçbir bilgilendirme yapmazlar bu da çocuğun ilk psikoterapi sürecini olumsuz etkiler.Öncelikle çocuğunuza neden ailenizin ve kendinizin psikoterapiye gittiğinizi dürüstçe anlatmalısınız.Bu tarz bir görüşmenin doktora gitmekten farklı olduğunu bir uzmanla konuşarak ve oyun oynayarak problemleri çözmek için yardım alacağınızı anlatın.Çocukalar ve gençler

Için terapistin tüm aile üyelerine yardımcı olmaya çalıştığını söylemek onları rahatlatacaktırAynı zamanda ergen ve gençler için terapistle yapacakları görüşmenin kendilerinin izni olmadan aileyle paylaşılmayacağını ve gizli kalacağını paylaşın.